30% и повече са вече учителите и непедагогическият персонал, които искат да се ваксинират, каза още здравният министър Навлизането на новия щам няма да доведе до промени в противоепидемичните мерки