Местният парламент във Варна заседава за последен път за 2020 г.

Начална страница, Новини
Местният парламент във Варна заседава за последен път за 2020 г.

By

Editor Editor

30.12.2020
30.12.2020

Общинският съвет във Варна ще заседава за последен път за годината. В проекта за дневен ред са включени две точки.
Едната от тях е приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. Предвижда се промяна в таксата за дейностите по хранене в детските градини за децата от предучилищните групи.
Втората точка е отпускане на средства за закупуване на дигитален мобилен рентгенов апарат за „ДКЦ V Варна – Света Екатерина“.
11-то заседание на местния парламент е с начален час 10:30 часа. То ще се проведе онлайн с помощта на платформата за видеоконферентна връзка Cisco Webex Meetings и системата за електронно гласуване Контракс и ще може да се проследи в реално време в YouTube канала на местния парламент.