Инвестиционен профил на община Варна

Община Варна е разположена в североизточната част на Република България, респективно в източната част на дунавската равнина. Намира се на брега на Черно море, а отстоянието от столицата София е 465км. На изток общината граничи с Черно море, на север – с община Аксаково, на запад – с община…