Заради пандемията има промяна в условията за подпомагане на спортните клубове

Заради пандемията от COVID-19 има промяна в условията за финансово подпомагане на варненските спортни клубове. През тази година то ще се осъществява на базата на постигнати спортни резултати или от 2020, или от 2019 г., реши единодушно комисията от ПК „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна.
От директора на ОСК „Черно море“ беше постъпило предложение под внимание да бъдат взети постиженията от 2019 г. Мотивите му са, че заради пандемията спортните клубове във Варна не са могли да се включат пълноценно в тренировъчния и спорно-състезателен процес и съответно не са участвали активно в състезанията от държавния спортен календар за 2020 г.
По време на заседанието беше изтъкнато, че част от клубовете са успели да вземат участие в държавни първенства и имат по-добри постижения спрямо предходната година. Затова беше решено комисията, разглеждаща молбите на спортните клубове, да прецени и да зачете по-добрия от двете години резултат.
Съгласно наредбата на ОбС-Варна ежегодно, в срок до 31 януари, заинтересованите варненски спортни клубове следва да подадат до кмета на община Варна искане за финансово подпомагане. Към него кандидатите трябва да приложат спечелените точки от държавни първенства от  предходната състезателна година.