Дружества

Начало > …
Дружества
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД;
 „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО – ВАРНА“ ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ ЕООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА“ ЕООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА“ ЕООД
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД
„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД
„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД
„ОБРЕДИ” ЕООД
„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД
„ПАЗАРИ” ЕАД
„ЖИЛФОНД“ ЕООД