Дирекция „Туризъм”

Дирекция "Туризъм" е новосформирана дирекция към общинска администрация Варна. Разделена е на два основни отдела: "Категоризация" и "Маркетинг, реклама и анализи". Отделът по категоризация организира и подпомага работата на общинската експертна…