Дирекция "Култура и духовно развитие"

Дирекция “Култура и духовно развитие” участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата, като изпълнява функциите, предвидени в ЗМСМА, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Основните…