Декларации по ЗПУКИ

Начало > …
Декларации по ЗПУКИ
Образци на декларации
по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ