Графици на комисии

Начало > …
График на заседанията на комисиите
ВАЖНО!!! Заседанията на комисиите ще се провеждат онлайн и могат да бъдат наблюдавани в YouTube канал на Общински съвет-Варна

ДАТАЧАСКОМИСИЯ

25.01.2021 г. /понеделник/11:00 ПК „Младежки дейности и спорт”